Peridot

Peridot chrání lidskou auru. Je to účinný čistič, odhaluje přítomnost jedovatých látek na všech úrovních a neutralizuje je. Čistí mysl, spirituální i fyzické tělo. Otevírá, čistí a aktivuje srdeční čakru a čakru solar plexu (třetí čakra). Odstraňuje staré problémy, pocity viny nebo posedlosti a přináší poznání, že lpění na minulosti nepřináší nic dobrého. Potlačuje žárlivost, nelibost, lítost a zlost. Zvyšuje sebedůvěru a schopnost prosadit se bez agresivního jednání. S pomocí peridotu dokážete přiznat své chyby a poté pokračovat dál. Pod vlivem peridotu se mohou výrazně zlepšit všechny dosud problematické vztahy.