Punc

• Naše společnost je registrována u Českého puncovního úřadu pod číslem 15330

• V souladu s platnou legislativou je naše zboží předkládáno ke kontrole a označeno Puncem

• Máme přidělenou odpovědnostní značku LSC VIII/1

• Veškeré naše stříbrné šperky jsou vyrobeny z materiálu Ag (stříbro) o ryzosti 925