Kyvadlo – Ohm

385

Obsidiánové kyvadlo podporuje rozvoj jasnovidectví, telepatii a otevírá schopnost porozumět všem duchovním procesům, pracuje s božským vědomím. Používá se  zodpovězení otázek týkajících se aspektů každodenního života i k důležitým rozhodnutím.

Kyvadlo funguje prostřednictvím hlubokého spojení s naším vibračním polem (periferním nervovým systémem každého z nás), které je propojeno s vibračním polem celé planety, tvoří akášickou síť neboli propojení mezi vším projeveným i neprojeveným.

10 skladem

Katalogové číslo: MoS-1
Kategorie:
Hmotnost 18 g
Rozměry 61 × 20 mm
Typ kamene

Země původu

Mexiko

Používejte jej v tiché, ničím nerušené místnosti, která má co nejmenší elektronické rušení (přístroje nebo nabíječky). Pohodlně se usaďte nejlépe na židli u stolu. Seďte vzpřímeně bez opírání s nohama na zemi. Umístěte kyvadlo před svou 6. čakru. Určete význam kmitání vašeho kyvadla definováním ANO nebo NE, například pro otáčky vašeho kyvadla v jednom nebo druhém směru hodinových ručiček. Absenci pohybu lze interpretovat jako “NEVÍM.” Začněte klást otázky, které jsou krátké a věcné. Uchopte dobře natažené kyvadlo mezi palec a ukazováček a pozorujte, jak se chová. Postupně začnete chápat, co vám chce sdělit.

Jaké druhy otázek můžete klást? Jak jsme již zmínili, čím jasnější a stručnější, tím lépe. Ale ne všechny z nich musí být hluboké otázky ohledně života a smrti nebo něčeho neobvyklého. Můžete se např. zeptat, jakou barvu si dnes vzít na společenskou událost nebo si povídat s určitou osobou atd. Pokud je vaše psychika dobrá a dostatečně cvičíte, dynamika kyvadla získaná samovolným otáčením přenese to, na co v tu chvíli myslíte, k tomu je nutná určitá mentální disciplína, ale tento nástroj vás nepochybně dokáže propojit se sebou samým a přesně poznat, co chce vaše srdce a jak vnitřní božské vědomí vás vede na správnou cestu. Je důležité zmínit, že aby kyvadlo správně fungovalo, musíte se vyvarovat dotyku jiné osoby. Je to velmi osobní předmět. Mít takový nástroj, učit se naslouchat svému vnitřnímu hlasu a konverzovat sami se sebou, je v našem každodenním životě nesmírně užitečné.